Anunț de recrutare

Anunț   de recrutare

 

 

          IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or. Ungheni, str. Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante  Sef secție chirurgie.

               

   

     La concurs pot participa  persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • au cetățenia R. Moldova;
 • au cetățenia altor state, domiciliu si permis de  lucru in Republica Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare, atestata  pe baza adeverinței medicale;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea  funcției;
 • îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru  postul respectiv;
 •  îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului :

- vechimea în munca de cel  15 ani ;

     - deține categoria I /superioară  de calificare;

     - nu deține statutul  de   pensionar pentru limită de vârstă.

 

 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri în domeniul corespunzător;
 • copia  de adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;  
 • curriculum vitae;
 • copia certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 • referințe de la locurile  anterioare de lucru

     

    

 

 

 

 

 

Dosarul necesită a fi depus fizic la Secția Resurse umane  a  IMSP SR Ungheni.

 

     Termenul limită de depunere a dosarului - data  13.01.2023, orele 16:00.

 

Data concursului va fi numită după examinarea conformității dosarelor depuse și obținerea certificatelor de cazier privind integritatea profesională  eliberate de către Centrul Național Anticorupție pe fiecare dintre concurenții dosarele cărora au fost admise.

Concursul poate avea loc dacă cel puțin un concurent a întrunit toate cerințele obligatorii stabilite.         

  

Pentru informații suplimentare:

      Stela Toloaca, sef secție resurse umane  - persoana   responsabile de   primirea dosarelor și de oferirea  informațiilor suplimentare, telefon de contact  023622582

adresa de e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru, adresa poștală  Ungheni -3600,                 str. Națională, 37 .

 

 

Anunț   de recrutare

 

 

         IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției        Sef secție  neurologie  .

               

   

     La concurs pot participa  persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

 • are cetățenia R.Moldova;
 • are cetatenia altor state, domiciliu si permis de  lucru in Republica Moldova;
 • cunosc limba romană scris si vorbit;
 •  sunt în capacitate deplina de exercițiu;
 • are  starea de sănătate corespunzatoare , atestata  pe baza adeverintei medicale;
 • nu a fost condamnat  definitiv pentru săvîrsirea unei infracțiuni, incompatibila cu exercitarea  funcției;
 • indeplineste condițiile de studii prevazute de lege pentru  postul respectiv;
 • indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea postului :

- vechimea in munca  de cel  15 ani ;

     - detine categoria I /superioara   de calificare ;

     - nu  detine statutul  de   pensionar pentru limită de virstă.

 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar   care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia  de adeverință care sa ateste vechimea in muncă si  in specialitate;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate; 
 • curriculum vitae;
 • copia certificatului de casatorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui in cazul in care candidatul si-a schimbat numele;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    

     Dosarul necesită a fi depus fizic la Secția Resurse umane  a   IMSP SR Ungheni.

     Termenul limită de depunere a dosarului  - data  13.01.2023 , orele 16:00.

 

      Data    concursului va    fi numită    după examinarea    conformității dosarelor

depuse    și    obținerea certificatelor de  cazier privind integritatea     profesională

eliberate de    către Centrul   Național   Anticorupție   pe   fiecare dintre concurenții

dosarele cărora au fost admise.

 

      Concursul  poate avea loc dacă cel puțin un concurent a întrunit toate

cerințele obligatorii stabilite.         

  

         

      Pentru informații suplimentare:

      Stela Toloaca, șef secție resurse umane  - persoana      responsabilă de   primirea dosarelor  si de oferirea  informațiilor suplimentare    , telefon de contact    023622582

      adresa de e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru  , adresa poștală  Ungheni -3600  , str.Nationala ,37

 

 

Anunț   de recrutare

 

 

         IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției         Sef secție obstetrica  .

               

   

     La concurs pot participa  persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale:

 • au cetățenia R.Moldova;
 • au cetatenia altor state, domiciliu si permis de  lucru in Republica Moldova;
 • cunosc limba tromana scris si vorbit;
 •  sunt in capacitate deplina de exercițiu;
 • au starea de sanatate corespunzatoare , atestata  pe baza adeverintei medicale;
 • nu au fost condamnati definitiv pentru săvîrsirea unei infractiuni, incompatibila cu exercitarea  functiei;
 • indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru  postul respectiv;
 • . indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea postului :

- vechimea in munca de cel  15 ani ;

     - detine categoria I /superioara   de calificare ;

     - nu  detine statutul  de   pensionar pentru limită de virstă.

 

 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar prin e-mail sau fizic care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia  de adeverință care sa ateste vechimea in muncă si  in specialitate;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate; 
 • curriculum vitae;
 • copia certificatului de casatorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui in cazul in care candidatul si-a schimbat numele;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    

     Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane  a   IMSP SR Ungheni.

      Termenul limită de depunere a dosarului  - data  13.01.2023 , orele 16:00.

 

      Data    concursului va    fi numită    după examinarea    conformității dosarelor

depuse    și    obținerea certificatelor de  cazier privind integritatea     profesională

eliberate de    către Centrul   Național   Anticorupție   pe   fiecare dintre concurenții

dosarele cărora au fost admise.

 

      Concursul  poate avea loc dacă cel puțin un concurent a întrunit toate

cerințele obligatorii stabilite.         

 

         

      Pentru informații suplimentare:

      Stela Toloaca, sef sectie resurse umane  - persoana      responsabile de   primirea dosarelor  si de oferirea  informatiilor suplimentare    , telefon de contact    023622582

      adresa de e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru  ,adresa poștală  Ungheni -3600  , str.Nationala ,37

q

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular