Diviziuni și Subdiviziuni

Asistenta medicala specializata ambulator

ff

Șef serviciului AMSA Malachi Oleg

Serviciul AMSA este o subdiviziune a IMSP SR Ungheni și este predestinată acordării asistenței medicale specializate de ambulator.

Serviciul AMSA este subordonată directorului IMSP SR Ungheni. Activitatea serviciului este organizată conform ordinilor, regulamentelor, instruirilor în vigoare Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

Structura serviciului AMSA:

 • Șef serviciului AMSA.
 • Medicii specialiști - consultativi în total - 33.

Secția AMSA dispune de:

 • Serviciul Radiologie
 • Serviciul de Laborator
 • Serviciul Fizioterapeutic
 • Serviciul Ecografic
 • Serviciul Endoscopic
 • Serviciul Funcțional diagnostic

Serviciile secției:

 • Acordarea asistenței medicale specializate, înaltcalificate de ambulator pe profiluri. Acordarea asistenței medicale specializate de ambulator persoanelor asigurate și neasigurate (contra plată).
 • Efectuarea de către medicii specialiști a vizitelor înCentrele de Sănătate pentru asistența medical metodică.
 • Efectuează activitatea de pregătire a întrebărilor pentruprecăutare la consiliul medical.
 • Implimentează în practică metode de diagnosticare,tratament și recuperare, perfecționează permanent procesul curativ profilactic.
 • Asigură prezența și cunoașterea ordinilor șiinstrucțiunilor de serviciu a Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, directorului IMSP SR Ungheni.
 • Efectuează activități de educație pentru sănătate.
 • Efectuează activități metodice pentru medicina primară.
 • Efectuează activități de coordonare a internărilorprogramate și examinărilor medicale costisitoare în I.M.S.P Republicane.
 • Efectuează analiza profundă a eficacității lucruluimedicinii primare și specializate de ambulator și elaborează măsuri pentru perfecționarea lui.

Contacte

 • Orele de activitate 8:00 -16:00

  Tel 0236 2 85 72

Formular