Diviziuni și Subdiviziuni

Farmacie

e

Diriginte farmacist Racovița Vasile

 

 

FARMACIA IMSP SR UNGHENI

Farmacia Spitalului Raional Ungheni este o subdiviziune specializată a spitalului. Farmacia dispune de următoarele state de personal:

Farmacişti cu stidii superioare Š 3 Personal mediu cu studii medii - 2 Personal medical inferior - 3

ATRIBUŢIILE FARMACIEI:

Asigurarea cu medicamente, produse parafarmaceutice, dispozitive medicale şi alte bunuri, necesare p/u acordarea asistenţei medicale la nivel înalt, a bolnavilor spitalizaţi.

FUNCŢIA DE BAZĂ A FARMACIEI:

 • colectează şi programează necesarul de medicamente -întocmeşte contracte de achiziţii

1 selectează med-le esenţiale, în conformitate cu protocoalele de tratament

 • asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor, inclusiv în FFT

1 efectuiază recepţionarea med-lor, artparafarmaceutice şi dispoz.med., în corespundere cu legislaţia în vigoare, efectuind menitorizarea acestora

1 efectuiază controlul intern, privind păstrarea, prescrierea, evidenţa şi utilizarea med-lor în subdiviziunile instituţiei

 • ţine responsabilitate p/u înregistrarea reacţiilor adverse a med-lor
 • asigură suportul consultativ-metodic şi informaţional despre med-te, în toate aspectele de utilizare
 • recepţionarea, păstrarea, evidenţa, utilizarea şi distribuirea ajutorului umanitar
 • prepararea formelor medicamentoase extemporale
 • elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale, privind ectivitatea economico-financiară a farmaciei, şi alte funcţii ce ţin de activitatea farmaceutică.

FARMACIA ACTIVEAZĂ ÎN BAZA:

 • Legii ocrotirii sănătăţii nr.411 -XII din 28.03.1995.
 • Legea cu privire la activitatea farmaceutică.
 • Legea cu privire la medicament.
 • Legea Achiziţiilor Publice.
 • Actelor normative, emise de M Sănătăţii.
 • Ordinele şi dispoziţiile interne.


Sediul farmaciei este situat pe adresa: or.Ungheni, str.Naţională- 37

 

 

 

Contacte

 • Orele de activitate 8:00 -16:00

   Tel 0236 2 28 78

Formular