Legislatia Managment Calitatii

HG nr. 886 din 6 august 2007. POLITICA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE

HG nr. 1471 din 24.12.2007 strategiei de dezvoltare a sistemului de sanatate in perioada 2008-2017

Ord MS nr.139 din 03.03.2010 cu privire la asigurarea calităţii serviciilor medicale

Ord MS nr.426 din 06.06.2017 Cu privire la aprobarea Procedurii operationale

Ord MS nr.519 din 29.12.2008 cu privire la sistemul de audit medical intern

Procedură operațională cadru privind elaborarea procedurilor

Ordinul MSMPS nr.1540 din 27.12.2018 Metodologia privind elaborarea, aprobarea si implementarea PCN in RM

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular