Diviziuni și Subdiviziuni

Morfopatologie

s

Șef Secție Ungurean Roman

 

SECŢIA PATOMORFOLOGICA 

Secţia patomorfologica este o subdiviziune a IMSPSR Ungheni care a aparut la fondarea spitalului raional Ungheni,mai multi specialişti au activate in secţia respectiva ,din 2012 este condusa după ordinului MS n 722 cu toate modificările ulterioare.In secţie activiaza medic patolog sef secţie .infermiera,medic legist.

FUNCŢIILE SECŢIEI PA TOMORFOLOGICE

 1. Acordarea asistenţei medicale de tip diagnostic intravital postoperator pos tbiopsic a populaţiei deservite la nivel modem şi oportun pentru determinarea menegmentul tratamentului postoperator
 2. Stabilirea diagnosticelor postnecroptice histopatomorfologice pentru tratative corecta clinica in tratamentul conteporan intravital.
 3. Organizarea la necesitate a consiliilor medicale cu participarea specialiştilor corespunzători.
 4. Efectuarea expertizei medicale in certitudinia tratamentului aplicat clinic
 5. Stabilirea erorilor de diagnostic sau a complicaţiilor patologiilor care au condus la dece

DISPOZIŢII GENERALE

 1. în activitatea sa, secţia patomorfologie se conduce de actele legislative ale RM, ordinele şi instrucţiunile MS RM, precum şi de Regulamentul IMSP SR Ungheni.
 2. Structura şi capacitatea secţiei patomorfologie se aprobă de administraţia IMSP SR Ungheni.
 3. Dirijarea secţiei patomorfologie este înfăptuită pe principiu unilateral de către şeful secţiei numit şi eliberat din funcţie de către administraţia IMSP SR Ungheni.
 4. Statele cu normativele în vigoare volumul de muncă şi necesitatea de producere sunt propuse de şeful secţiei şi aprobate de administraţia IMSP SR Ungheni.

ATRIBUŢIILE DE BAZĂ A SECŢIEI PATOMORFOLOGICE

 1. Asigurarea la timp şi calitativ a procesului de diagnosticare, in urma examinărilor histopatomorfologice a materialului post operator postnecroptic
 2. îmbunătăţirea permanentă a calităţii, diagnosticurilor clinice in urma discuţiilor laCCC si CCA
 3. Utilizarea raţională a alocaţiilor financiare şi ameliorarea activităţii economice şi de gospodărie a spitalului.
 4. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale în corespundere cu cerinţele contemporane a progresului tehnico-ştiinţific şi asigurarea introducerii în practica cotidiană a noilor metode de diagnosticare si examinare
 5. Efectuarea măsurilor de protecţie a muncii de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă a salariaţilor spitalului.

ADMINISTRA ŢIA SECŢIEI PA TOMORFOLOGICE

 1. Secţia patomorfologie este condusă de către şeful secţiei,
 2. Şeful secţiei poartă răspundere pentru îndeplinirea funcţiilor puse în sarcina secţiei patomorfologie şi întocmeşte graficul de lucru al persoanelor.
 3. Şeful secţiei acţionează în numele secţiei şi reprezintă interesele colectivului şi ale secţiei.
 4. Dispoziţiile şefului secţiei, sunt obligatorii pentru toţi colaboratorii secţiei.

ORDINEA DE EVIDENŢĂ DAREA DE SEAMĂ

Dările de seamă sunt prezentate vice-directorului medical si directorului IMSPSR UNGHENI CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII SECŢIEI PATOMORFOLOGICE REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA EI

 1. Controlul asupra activităţii secţiei patomorfologie se efectuează de către administraţia IMSP SR Ungheni.
 2. Reorganizarea sau lichidarea secţiei patomorfologie ţine de componenţaadministraţiei IMSP SR Ungheni.

 

 

 

Contacte

 • Tel 0236 2 24 10

Formular