Diviziuni și Subdiviziuni

Serviciul Economic

SERVICIU ECONOMIC

 

Șefa serviciu economic-financiar - CRIJEVSCHI LUDMILA

       Scopul principal al serviciului: asigurarea planificării, organizării, coordonării și controlului activităţilor desfășurate în vederea atingerii principalelor obiective ale instituției în domeniul economico-financiar.

Atribuțiile principale:

 1. Coordonează activităţile ce ţin de serviciul economic, serviciul tehnic şi gospodărie;
 2. Asigură elaborarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor ce se impun şi le prezintă spre aprobare directorului în termenii stabiliţi;
 3. Elaborează cu directorul programul de perspectivă al dezvoltării economico-financiare a IMSP Spitalul Raional Ungheni;
 4. Planifică şi coordonează cu directorul activităţile din domeniul investiţiilor capitale, organizează lucrările de construcţii, reconstrucţii, reparaţii capitale şi curente ale IMSP Spitalului Raional Ungheni şi efectuează controlul asupra realizării lor;
 1.  Este responsabil de estimarea necesităţilor de dotare a Spitalului Raional Ungheni cu echipamentul şi utilajul necesar realizării activităţii ritmice, cu prezentarea propunerilor de rigoare directorului; antrenând toate structurile responsabile;
 2. Asigură stocarea, păstrarea şi folosirea eficientă a mijloacelor materiale şi bunurilor imobiliare necesare pentru funcţionarea IMSP Spitalul Raional Ungheni;
 3. Elaborează argumentarea economică a sugestiilor privind reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli (pierderi) a bunurilor Spitalului Raional Ungheni şi ia măsuri pentru realizarea acestora;
 4. Participă la elaborarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea economico -financiară a IMSP Spitalului Raional Ungheni;
 5. Elaborează, definitivează şi urmăreşte realizarea programului anual al achiziţiilor publice, operează modificări sau completări ulterioare asupra acestuia;
 6. Analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi, pe tipuri de activitate, pe programe;
 7. Participarea la realizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră şi interregională în cadrul proiectelor investiţionale.

 

 

Contacte

 • Orele de activitate 8:00 -17:00

Formular