Diviziuni și Subdiviziuni

Serviciul Resurse Umane

SECTIA  RESURSE UMANE

 SEF SECTIE  Toloaca Stela

 

 

Sectia resurse umane   are scopul de a contribui la realizarea misiunii obiectivelor  institutiilor prin promovarea si implimentarea  unui managemenet eficient al   resurselor  umane in cadrul institutiei   medicale.

 

Subdiviziunea resurse umane are  urmatoarele  atributii :

 • participarea la elaborarea contractului  colectiv de munca;
 • participarea la elaborarea statului de  personal a subdiviziunilor si organigramei institutiei;
 • oferirea suportului informational si metodologic sefilor de subdiviziuni la elaborarea obligatiunilor de functie ale salariatilor institutiei;
 • planificarea, organizarea si monitorizarea procedurilor de personal;
 • elaborarea procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea si selectarea candidatilor pentru functiile/posaturile vacante, angajarea si integrarea noilor  angajati, remunerea, stimularea , motivarea, promobarea in functie, dezvoltarea profesionala, sanctionarea si eliberarea personalului;
 • elaborarea proiectelor de decizii si perfectarea documentelor necesare cu privire la selectarea , angajarea si integrarea noilor angajati, remunerea, stimularea, motivarea, promovarea in functie, dezvoltarea profesionala, arestarea, sanctionarea, transferarea si eliberartea personalului;
 • identificarea necesitatilor de instruire a personalului, participarea la planificarea procesului de educatie continua, negocierea cu prestatorii serviciilor dei    nstrire a  conditiilor de    organizare si continutul cursurilor de   instruire, evidenta datelor referitoare la instruirea personalului;
 • consultarea  personalului institutiei in probleme ce tin de aplicarea prevederilor legislatiei muncii, procedurile de personal, relatiile de  munca, etc
 • participarea la  procesul de solutionare  a conflictelor  ce tin de personalul din institutie;
 • completarea forumarelor statistice  privind personalul institutiei, evidenta tipului de  concedii oferite personalului , evidenta persoanelor supuse serviciului militar , realizarea  actiunilor  privind primirea, activarea si dezactivarea politelor medicale;
 • eliberarea , la cerea scrrisa  a colaboratorilor a certificatelor   cu privire la datele lor personale;
 • participarea la elaborarea  nomenclatorului dosarelor institutiei;
 • prezentarea conducerii a notelor informative  cu privire la personal;
 •  examinarea si avizarea proiectelor de acte normative cu privire la   lucrul cu personalul din domeniul resurselor umane;
 •  gestionarea  bazei de date computerizate privind resursele umane ;
 • selectarea si pregatirea materialelor pentru mentionarea colaboratorilor institutiei.

Contacte

 • Orele de activitate 8:00 -17:00

Formular