Diviziuni și Subdiviziuni

Informatii generale

 

Structura UPU Ungheni

Zona de triaj – spaţiu aflat la intrare, unde sunt primiţi pacienţii, evaluați și clasificați în vederea stabilirii priorităţii, din punct de vedere clinic, repartizaţi în zone de tratament potrivit stării lor clinice.

j

Registratură (birou de documentare/informare) – locul unde se înregistrează pacienţii sosiţi în UPU, indiferent de modalitatea de adresare.

Zona de resuscitare (Cod roşu) – zona destinată acordării asistenţei medicale de urgenţă/resuscitare pacienţilor aflaţi în stare critică, avînd nevoie de intervenţia imediată a personalului UPU, în colaborare cu specialiști din secțiile de profilul respectiv, fiind dotată cu echipamentele, consumabilele şi medicamentele necesare acordării asistenţei de urgenţă pacienţilor, indiferent de vîrstă şi patologia cu care se prezintă.

r5

Zona pentru evaluare şi tratament imediat (Cod galben) – spaţiu din cadrul UPU destinat primirii, evaluării, monitorizării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate, avînd funcţiile vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potenţial de agravare pe termen scurt.

h

Zona pentru evaluare şi tratament al urgenţelor minore (Cod verde) – spaţiu din cadrul UPU destinat primirii, evaluării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care se prezintă cu probleme acute, dar care nu pun viaţa în pericol şi nu necesită monitorizare şi tratament imediat.

f

Spaţiu de aşteptare pacienţi – spaţiu integrat în spaţiul pentru triaj, destinate pacienţilor ai căror stare clinică permite aşteptarea, aflîndu-se sub monitorizarea continuă a personalului din UPU.

Spaţiu de consultaţii și examinare (FAST) – spaţii dotate şi destinate acordării consulturilor.

f

Spaţiu pentru investigaţii paraclinice/laborator – spaţiu destinat laboratorului pentru efectuarea investigațiilor paraclinice de urgență, precum şi altor investigaţii paraclinice.

s

 

Spațiu pentru internări programate – spațiu cu acces separat, în structura organizatorică a UPU destinat perfectării actelor necesare pentru spitalizări programate, dotat cu tehnica de calcul necesară și personal pregătit în domeniu.

Contacte

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

023 622 582

Birou de Informații

023 625 149 / 023 622 582

Ofițer de Presă

023 622 582

Cancelarie

023 625 149

Email

srungheni@ms.md

Formular